Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Czaga János e.v (továbbiakban: Szolgáltató), által az www.czaga.hu weboldalon (a továbbiakban Webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.czaga.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webshop felületén elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Az Ügyfél a Webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A szolgáltató

Név: Czaga János e.v.

Székhely:4090 Polgár Bacsó Béla út 25.

Üzlethelyiség: 4090 Polgár Bacsó Béla út 25.

Képviselő neve: Czaga János

Engedély szám: EV-276950

Bejegyző Bíróság:                                              

Adószám: 47621350-2-29

Közösségi adószám: HU47621350

Számlavezető pénzintézet: OTP Polgár

Pénzforgalmi jelzőszám:

Telefonszám: 06 52 237-441

Fax.: 06 52 237-441

Mobil: 06 30 512 6446

E-mail: czaga@bicomix.hu

E-mail. bolt@czaga.hu

Felhasználási feltételek

 

Általános tudnivalók

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvben szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak

 

2.2.Szerzői jogok

A Webshop felületének egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webshop felületén, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel www.czaga.hu Domáin nevére, az ehhez tartozó Aldomain -ekre, a Szolgáltató által foglalt minden más Domáin névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

Webshopban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webshop tartalmának minden része elérhető minden Ügyfél számára, regisztráció nélkül, így a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. A termék megrendeléséhez szükséges adatokat kizárólag a termék kosárba helyezését követőn, a megrendelési folyamat során szükséges megadni. Az Ügyfél a megrendelési folyamat során a következő adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére a megrendelés teljesítése érdekében:

– Név,

– Email cím

– Telefonszám,

– Szállítási cím.

 

3.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

 

Czaga János

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4090 Polgár Bacsó út 25.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 8.00-16.00, pénteken 8.00-14.00)
Telefon: +36 30 512-6446
Internet cím: www.czaga.hu
E-mail: czaga@bicomix.hu

E-mail. bolt@czaga.hu

 

3.3. Megrendelés

 

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webshop felületén közölteknél több információra van szüksége, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére az 3.2. pontban feltűntetett elérhetőségeken. A Szolgáltató által forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze Szolgáltató ügyfélszolgálatának, és Szolgáltató haladéktalanul pótolja. Megrendelés feladására a Webshopban a „Kosár” használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosár” ikonra kattintva teheti virtuális kosarába.  A kosárba helyezés tényét egy „Termék kosárba került” felirat igazolja. A Kosár tartalmának módosítását, a darabszám megjelölését, a rendelés véglegesítését a menüpontok segítségével végezheti el, a „Tovább a megrendelő adataihoz” linkkel megadhatja a szállítási címet, elérhetőségeit, illetve, ha jelzi Áfa-s számla igényét, akkor a számlázási adatait is szükséges megadnia. A „Tovább a szállítási, fizetési módokhoz” linkkel kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A „Tovább a rendelés véglegesítéséhez” linkkel megtekintheti a megrendelt tételeket, a megadott adatokat, majd a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja megrendelését a Szolgáltatónak elküldeni. A megrendelést a Szolgáltató Webshop felületén keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet jelenik meg a Webshop felületén. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.4. A termék vételára

 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a 27%-os (Áfa) általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Webshopban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshop felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti, azok a megrendeléskor érvényes áron kerülnek kiszámlázásra.

 

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

 

Az Ügyfél a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a „Vissza” gombra kattintva (pl. termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva, termék mennyiségének módosítása a darabszám pontos beírásával, szállítási adatok módosítása stb.). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.6. Megrendelés visszaigazolása

 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Ügyfél között. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Tekintettel a Webshopban kínált termékek jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfél ajánlatának vagy egyes részeinek visszautasítására (pl. a megrendelt árú hiánycikk). Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról az ügyfeleit e-mailben értesíti. Az Ügyfél által elküldött megrendeléseket Szolgáltató munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 08.00 és 15.00 óra között dolgozza fel. Előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email nem érkezik meg az Ügyfélhez. Ilyen esetben kérjük az Ügyfelet, hogy vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja az Ügyfél által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba.

 

3.7. Fizetés

 

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén az Ügyfél a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére az Ügyfél a fizetést követően jogosult. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webshopban megrendelt termék az GLS igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Előre utalás bankszámlára: Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató OTP Polgár – nál vezetett 11738156-20001993 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

 

3.8. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor az Ügyfél részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát küld.

 

3.9. Szállítás

 

A Webshopban leadott rendelések kiszállítása az GLS futárszolgálattal történik az Ügyfél által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. Amennyiben az Ügyfél a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. Ha a kiszállítás sikertelen – Ügyfélnek felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja a Szolgáltató részére, aki jogosult a megrendelést törölni, illetve a terméket tovább értékesíteni és a sikertelen kézbesítés költségét az Ügyfélre terhelni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és az Ügyfél nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

 

3.9.1. Szállítási költségek

Egységes szállítási költség bruttó 1.700.- Ft

 

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, azok egy számlára kerülnek és így élnek a szállítási értékek.

 

3.9.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje raktáron lévő termékeknél 2-3, DEDRA.EXIM Lengyelországi raktáron lévő termékeknél 5-7 munkanap. Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Ügyféljogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztópóthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a) Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

3.10. Személyes átvétel

A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: Czaga Vas-műszaki kereskedés 4090 Polgár Bacsó út 25. SZÁM ALATT (nyitvatartási idő Hétfő – Péntek 8- tól 17 óráig, Szombat 8 tól – 12 óráig. A személyes átvétel lehetőségét az Ügyfél, a megrendelés leadása során, a „Szállítás és fizetés módja” menüben tudja kiválasztani.

 

Szavatosság, kellékszavatosság

A jótállás a PTK 248 § alapján a szerződés, illetve a jogszabály, illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett nem megfelelő használat miatt.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a Vevő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli. A Vevő továbbá akkor sem élhet garanciális igényeinek érvényesítésével, ha a meghibásodás a nem szakszerű beüzemelés miatt keletkezett. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

 

A PTK 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban- választása szerinte- kijavítását, vagy kicserélést követelhet kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Jogosult a választott szavatossági jogával másikra térhet át, kár megtérítése mellett. 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről.

 

Jótállás és garancia információ

 

DEDRA elektromos gépek 3 év

DEDRA inverteres hegesztők 3-4 év

PANSAM elektromos gépek 2 év

 

HILLEN&MOHR TOOLS  25 év

Árukereső.hu Árukereső.hu